Dokumenty a tlačivá

 

 

 

 

Potvrdenie lekára k žiadosti
Žiadosť o prijatie dieťaťa do SŠMŠ
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2017/2018
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2018/2019
Príkaz zriaďovateľa č.2/2020
Zápis detí do Súkromnej špeciálnej materskej školy
Vyhlásenie rodiča (Covid-19)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2019/2020
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2020/2021
Výsledky hodnotenia aktualizačného vzdelávania
MPSVR leták
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2021/2022
Hodnotenie vz. Interaktívna tabuľa a softvér Actilnspire1
Hodnotenie vz. Interaktívna tabuľa a softvér ActilnspireII.

© 2013-2023 SŠMŠ Topolčany | Ochrana osobných údajov
Všetky práva vyhradené. | Tvorba web stránok Trenčín - Ján Ďuriga