O nás

 

 Naša špeciálna materská škola vychováva a vzdeláva zdravotne znevýhodnené deti  tak, aby sa čo najlepšie začlenili do spoločnosti.Špeciálnopedagogickú,logopedickú,rehabilitačnú,tyflopedickú a psychologickú starostlivosť poskytuje deťom s láskou, trpezlivosťou a osobitosťou prostredníctvom špeciálnych pedagogičiek a tímu odborných pracovníkov Súkromného centra špeciálno-pedagogiského poradenstva. 

                                              Katarína Stískalová, riaditeľka SŠMŠ

Príkaz zriaďovateľa č. 2/2020 v  záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nájdete  v dokumentoch.

Informácie ohľadom zápisu nájdete  v dokumentoch pod názvom Zápis detí do Súkromnej špeciálnej materskej školy.

Zriaďovateľ:

PhDr. Jana Merašická, ul. Podjavorinskej 1961/8 ,955 01 Topoľčany .

Zriadenie školy:

SŠMŠ bola zaradená do siete šk. zariadení od 2.septembra 2008 .

Rada školy:

Predseda: Mgr. Marta Peterová

Podpredseda: Mgr. Andrea Galovičová

Členovia: Lenka Kajanová -zástupca rodičov

                PhDr. Jana Merašická

                Eva Zaťková-zástupca SŠMŠ

 

 

© 2013-2022 SŠMŠ Topolčany | Ochrana osobných údajov
Všetky práva vyhradené. | Tvorba web stránok Trenčín - Ján Ďuriga